ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

Bir yetişkinin ömrünün en kıymetli vakitleri 0-6 yaştır. Bu vakit bir hazinedir. Çocuklu döneminde öyle zamanlar vardır ki beyinde bazı kapılar açılır ve gelecek içeriye alınır. Evet ağaç yaşken eğilir. Biz bu kıymetli hazinenin değerini biliriz.

Beylerbeyi Lalebahçesi Anaokulu’ nda YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME üzerine bir eğitim modeli benimsenmiştir.

Yaparak Yaşayarak öğrenme çocuklarımızı kalıcı bilgiye taşıyan bir KÖPRÜ dür.

Bu köprünün ayakları

MERAK OLUŞTURMA,

ÇOCUK MERKEZLİ BAKIŞ,

GERÇEK NESNE MATERYALİ KULLANMAK,

GEÇMİŞ İLE BUGÜN VE GELECEK ARASINDA BAĞ KURMAKTIR.

Biz KÖPRÜ yü kuracağız ve velilerimiz de sürdürecekler. Bu nedenle özellikle annelerimizin eğitim modelimizi yürütürken kıymetli iş birliklerini isteyeceğiz.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Yaşama güçlü kökleri ile tutunacak bir çocuk, milli ve manevi değerlerini çok iyi tanımalıdır. Sevmeyi sevginin kaynağından öğrenmelidir. Büyüklerine saygı göstermeye, iş birliği içinde çalışmaya, muhtaç olana el uzatmaya, dürüstlüğe, birlikte mutlu yaşamaya değer veren değerli nesiller yetiştirmek gayreti kutsal bir niyettir. Bu niyete sahip olan ebevynler yine bu niyete sahip eğitim kurumları seçerler evlatlarına.

BRANŞ EĞİTİMİ

Okulumuzun alanında uzman branş öğretmenleri ile verdikleri eğitimler.

ENGLISH ACADEMY

Daily Routine

Circle Time

Vocabulary Study

Story Time

Daily Speaking

Drama

Art study

Game time

Hafta içi her gün akıllı tahta ekranıyla, an karakter Earny ve diğer arkadaş kuklalarıyla, neşeli konuşan kalem, flaş kartlar ve akıl oyunları ile desteklenen yabancı dil programıdır.

ROBOTİK KODLAMA

Daha önceden programlanmış veya otonom olarak bir dizi görevi yerine getirebilen, sensörleri aracılığıyla çevrelerini algılayabilen makine ve araçlar robot olarak anılıyor. Robotik ise ortak bir alan olarak bilgisayar, yazılım, makine, kontrol ve uzay gibi bilimleri kapsıyor.

Robotik Kodlama Eğitimleri

 

Robotik sistemler ile programlama öğrenmek için verilen robotik kodlama eğitimi ilk olarak yurt dışında STEM dersleri ile başladı. STEM ve STEM+A fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering), matematik (math) ve sanat (art) alanlarından oluşuyor.

 

Özellikle son yıllarda dijitalleşmenin hızlı gelişim kaydetmesiyle birlikte bilişim okuryazarlığı olarak kodlama eğitimi milli eğitim müfredatına dâhil olmaya başladı. Çocuklar, problem çözme becerilerini kullanıp, akış diyagramları hazırlayarak, çalışan robot tasarımları için mantıksal düşünme becerilerini harekete geçirmeyi öğrenirler. Kodlamanın motor becerilere katkı sağladığı ve beyin fonksiyonlarını da geliştirdiği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Robotik Kodlama Eğitiminin Faydaları

Kazanımlar

 • Algoritma kurma ve kurulan algoritmayı kodlama
 • Hesaplamalı düşünme temelinde analitik düşünebilme
 • Programlı ve değişkenleri dikkate alarak işlemler yapabilme
 • Problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşma
 • Olaylara ve problemlere farklı bakış açılarıyla bakabilme
 • Sistemli ve yaratıcı düşünebilme
 • Gerçek bir programlama dilini öğrenme

Üreticilik

Yeni şeyler öğrenme ve üreticilik arasında güçlü bir bağ vardır. Eğitimler sırasında üretici yönü öne çıkan çocuklar hangi alanlara ilgilerinin olduğunu da keşfedebiliyor, kendi oluşturdukları dünyada eğlenirken aynı zamanda yenilikçi de olabiliyorlar.

Problem Çözebilme Becerisi

Robotik kodlama öğrencilerin soyut düşüncelerini somut hale getirmelerini ve üretken olmalarını teşvik ediyor. Öğrenilen kodlarla birlikte öğrenciler robotun davranışlarını istedikleri gibi değiştirip hareketlerini yönetebiliyorlar. Bu sayede öğrenciler hayatlarının diğer alanlarında karşılaştıkları problemlerde de alternatif çözümler üretme becerisini kazanmış oluyorlar.

Teknik Beceriler

Robotik eğitimi sayesinde öğrencilerin motor kabiliyetleri gelişiyor. Kodlama ve matematik birbiri ile bağlantılı olduğundan kodlamayı öğrenirken aynı anda öğrencilerin matematik becerileri de gelişiyor.  Ayrıca teknik temel bilgilerin kavranmasını sağlayan eğitimin bir diğer faydası da öğrencilerin disiplinler arası bağlantı kurmayı öğrenmeleridir.

Pes Etmemek

Robotik kodlama eğitimi aşamalı bir öğrenme sürecinden meydana geliyor. Ayrıca uygulamalı etkinlikler konsantrasyon, dikkat ve azim gerekiyor. Öğrenciler eğitimlerde başarmak için sürekli denemek ve çözüm üretmek gerektiğinin bilincine vararak pes etmeden çalışmayı öğreniyorlar.

Takım çalışması

Robotik kodlama eğitimleri aynı zamanda ekip çalışmasını teşvik eden birlikte öğrenme ortamı sağlıyor. Geleneksel sınıflar yerine farklı becerilere sahip öğrencilerin bir arada çalışması öğrencilerin farklı alanlardan bilgiler edinmesini ve farklı öğrenme yollarını keşfetmesini olanaklı kılarken aynı zamanda sınıf içi iletişimi de artırıyor.

BEDEN KOORDİNASYON- LİFE KİNETİK

Life Kinetik dünyanın birçok ülkesinde uygulanan nöronal öğrenme sürecini canlandırarak, yeni beyin ağlarını yapılandıran, görsel ve koordineli görevlerle konsantrasyonu ve görsel sistemin performansını iyileştiren bir eğitim programıdır. Komutlar aynı anda hem görsel, hem işitsel, hem bilişsel hem motor etkinliği gerektirir. Yeni beyin hücrelerinin hızla gelişmesi sağlanır.

DUYGU VE İLETİŞİM BECERİSİ EĞİTİMİ

Duygusal zeka, kendinizin ve başkalarının duygularının farkında olma, tanımlayabilme ve bu farkındalığı ilişkilerinizde yönetme kabiliyetidir. Duygularını tanıyamayan ve ifade edemeyen çocuklarda sürekli hırçınlık ve kendini ağlayarak ifade etme durumu ile karşılaşırız. Karşısındakine fiziksel kuvvet kullanmak da bir diğer kademesidir. Oysa duygu farkındalığı kazanmış çocuk kendini ifade edebildiği için başka yöntemler aramaz, empati kurabilir, problemlerini kendisi çözebilir, özgüvenlidir.Ve bu çocuk büyüyüp anne ya da baba olduğunda kendi gibi çocuklar yetiştirir. Kendi duygu farkındalığınızı geliştirmenizi, çocuğunuzunkine de önem vermenizi tavsiye ederiz. Erken çocuklukta geliştirilen EQ gelecekte etkili iletişim ve başarılı sosyal yaşam getirecektir. Bizim okulumuzda ‘Duygu ve İletişim Becerisi Eğitimi’ ni uzman klinik psikoloğumuz uygulamaktadır. Kurumumuzda amacımız sadece başarılı insan yetiştirmek değildir; değerleri ile özleşmiş, sosyal çevresi ile uyumlu, kendini tanıyan bireyler yetiştirmektir.

ATÖLYE EĞİTİMİ

 • Akıl ve Zeka Oyunları
 • Eğitici Drama Atölyesi
 • Gastronomi Atölyesi
 • DeneYap Atölyesi
 • Toprak ve Terapi Atölyesi

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İlkokula hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan kitap/kavram/çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bu çalışmalar birçok farklı etkinlik çeşidi ile (sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştirilmelidir. Okul öncesi eğitimde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Okuma yazma için farkındalık yaratmak ve heveslendirmek yapılacak çalışmaların amacına ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir. Aşağıda verilen örnekler ilkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini desteklemeye yöneliktir:

 • Görsel algı çalışmaları (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekânda konum, mekânsal ilişkiler, hız, vb.).
 • İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.).
 • Dikkat ve hafıza çalışmaları (benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama vb.)
 • Temel kavram çalışmaları (program kitabındaki kavram listesinde bulunan ve gerekli görülen
 • diğer kavramlar ile ilgili çeşitli çalışmalar).
 • Problem çözme ve tahmin çalışmaları.
 • Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları (kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve doğru
 • kullanabilme, çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.).
 • Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları.
 • Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları.
 • Sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları.
 • Okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları.
 • Duyu eğitimi çalışmaları.
 • Nefes ve ritim çalışmaları vb.

YAZ AKADEMİSİ

Bir eğitim öğretim yılı tamamlanır. Yaz gelir. Binaların dışına taşmak için hava koşulları daha uygun olur. Yazı da keşfetmek gerekir. Sınıfımızın yerine daha çok bahçeyi tercih ederiz. Yemek masalarımızı bahçeye çıkarırız. Gezilere gideriz. Kamplar yaparız. Yaparak yaşayarak öğrenmeye devam ederiz, yazın da tadını çıkararak.

Online Kayıt
Open chat
1
Merhaba,
Whatsapp üzerinden bize mesaj yazmak için aşağıdaki Whatsapp simgesine tekrar tıklayınız.
Powered by